ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՔ

Դպիրներու վերաբերեալ յօդուածէն զատ, միւս գրութիւններուն հայերէն բնագրերը տակաւին պատրաստ չեն։

Մեր մասնակցած ձայնասփիւռի յայտագիրներէն՝

France Culture: Orthodoxies, 2006 Մայիս 21

<a href="/complements/imgs/OrthodoxieFC210506.mp3">Écouter</a>

France Culture: Un poco agitato, 2006 Նոյեմբեր 8

<a href="/complements/imgs/UnPocoAgit08112006.mp3">Écouter</a>

ԱFM: Arts et Regards (Հայերէն), 2008, Յուլիս 18.
Ա. մաս
<a href="/complements/imgs/AypFM180708A.mp3">Écouter</a>
Բ. մաս
<a href="/complements/imgs/AypFM180708B.mp3">Écouter</a>
Գ. մաս
<a href="/complements/imgs/AypFM180708C.mp3">Écouter</a>
Դ. մաս
<a href="/complements/imgs/AypFM180708D.mp3">Écouter</a>

Association Akn
chant liturgique arménien