ԱՇԽԱՏԱՆՈՑՆԵՐ

Աշխատանոցներուն հիմնական նպատակն է՝ մասնակիցներուն մէջ ձայնեղանակային երգեցողութեան հանդէպ զգայնութիւն արթնցել։ Ձայնապահութեամբ սկսող եւ աստիճանաբար յառաջացող աշխատանքի մը ընթացքին, մասնակիցները, խմբովին կը ծանօթանան անհաւասարաչափ եւ բնական ձայնամիջոցներու, յետոյ, լսելով եւ կրկնելով կը սորվին հայկական եկեղեցական երգեր։

.

Կեդրոնին կազմակերպած աշխատանոցները հանրութեան բաց են. անոնց կրնան մասնակցիլ թէ՛ սիրող եւ թէ արհեստավարժ երաժիշտները, ինչպէս նաեւ երաժիշտ չեղող անձինք։

Առաջարկուած աշխատանքը ունի երկու նպատակ.

1– Անհատի՝ ինքն իր ձայնովը կատարելիք աշխատանքը, զայն բնական ձեւով արտադրելու, շնչառութիւնը կանոնաւորելու, մարմինը ճնշումէ զերծ պահելու համար։

2– Ձայնեղանակներու իւրացումը՝ այլեւս մեր առօրեայէն բացակայ եղող բնական ձայնամիջոցներու ընդմէջէն։ Այս աշխատանքով մասնակիցը երգին կը մօտենայ ձայնեղանակի ծիրին մէջ, եւ ոչ որպէս ձայներու յաջորդականութենէ կազմուած եղանակ։

Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար դիմել՝

WINDS OF ARMINA – Teaser from BORAK FILMS on Vimeo.

Ապրիլ 2, Շաբաթ օր, Պրիւքսէլի մէջ երգեցողութեան ութերորդ աշխատանոց։
Մարտ 26, Շաբաթ օր, Փարիզի մէջ երգեցողութեան եօթներորդ աշխատանոց։
Արձանագրուելու համար կապ հաստատեցէք մեզի հետ։

Արամ եւ Վիրճինիա Քերովբեան Պէլճիքայի Նէօֆշաթօ քաղաքին մէջ կազմակերպուող AKDT-ի ամառնային աշխատանոցներուն երկրորդ անգամ ըլլալով պիտի մասնակցին։ Աշխատանոցը տեղի պիտի ունենայ Յուլիս 9էն 16։
Այցելեցէք արձանագրութեան էջը։

2010ի Յունիսէն ի վեր Արամ եւ Վիրճինիա Քերովբեան երգեցողութեան աշխատանոցներ կը վարեն Լեհաստանի մէջ, Կռոթովսքի Հիմնարկին ծիրէն ներս։

2008, Յուլիս 14 եւ Յուլիս 25-ի միջեւ, Արամ եւ Վիրճինիա Քերովբեան Պոլսոյ մէջ երգեցողութեան աշխատանոց մը վարեցին։ Եօթը նիստերէ բաղկացած աշխատանոցին մասնակցեցան քսանէ աւելի անձեր։ Աշխատանոցը կազմակերպուած էր Հրանդ Տինք Միջազգային Հիմնադրամին կողմէ։

2008, Յուլիս 18-ին Թուրքիոյ Today’s Zaman թերթին մէջ լոյս տեսաւ՝ աշխատանոցին մասին անգլերէն յօդուած մը։

Ակօս թերթի 2008, Օգոստոս 8-ի թիւին մէջ լոյս տեսաւ նոյն առիթով կատարուած հարցազրոյց մը։

Association Akn
chant liturgique arménien