Ապաշխարութիւն եւ Յարութիւն

“Ապաշխարութիւն եւ Յարութիւն”, ԱԿՆ–ի անդրանիկ սկաւառակը հրապարակուած է 2001–ին։ Ան ձօնուած էր՝ իրենց ամբողջ կեանքը Հայոց եկեղեցական երգեցողութեան նուիրած՝ Երաժշտապետ Արամանեակ Արապեանին (†1990, Փարիզ), Արթօ Աւագ Սարկաւագ Նշանեանին (†1999, Մոնթրէալ), Երաժշտապետ Յովսէփ Պտըլիկեանին (†2001, Կ. Պոլիս), եւ Տ. Մամիկոն Աւագ Քահանայ Ոսկանեանին (†2002, Նիւ Եորք)։
Այս սկաւառակը արտադրող ընկերութիւնը զանազան արկածախնդրութիւններու ենթարկուած ըլլալով, զայն ունենալ փափաքողները բարեհաճին ուղղակիօրէն դիմել մեզի։
info@akn-chant.org

 1. Սաղմոս Գիշերային Ժամուն
 2. Երգ Գիշերային Ժամերգութեան (“Յիշեսցուք ի գիշերի”)
 3. Կցուրդ Գիշերային Ժամերգութեան (“Անբաժանելի”)
 4. Երգ Արեւագալի Ժամուն
 5. Երգ Արեւագալի Ժամուն
 6. Երգ Արեւագալի Ժամուն
 7. Երգ Արեւագալի Ժամուն
 8. Շարք Ապաշխարութեան շարականներու
 9. ԲԿ Ողորմեա Ծաղկազարդի
 10. ԲԿ Տէր Յերկնից Ծաղկազարդի
 11. ԲԿ Համբարձի Ծաղկազարդի
 12. ԴԿ Համբարձի Աւագ Ուրբաթու՝ Թաղման Տեառն
 13. ԱՁ Օրհնութիւն Զատկի (“Այսօր Յարեաւ”)
 14. Երգ զկնի Իւղաբերից Աւետարանին

Association Akn
chant modal arménien