ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՔ

Դպիրներու վերաբերեալ յօդուածէն զատ, միւս գրութիւններուն հայերէն բնագրերը տակաւին պատրաստ չեն։

Մեր մասնակցած ձայնասփիւռի յայտագիրներէն՝

Ուղիղ կապ՝

Արամ Քերովբեանի հետ զրոյց. Հայերէն յայտագիր.

AypFM: Arts et Regards (Հայերէն), 2008, Յուլիս 18.
Association Akn
chant modal arménien