Սուրբ Խաչին նուիրուած երգեր

“Սուրբ Խաչին նուիրուած երգեր” սկաւառակը, հրապարակուած 2004–ին, երկրորդն է “Հայոց Եկեղեցական Երգեցողութեան Աղբիւրներ” շարքին։


Սպառած է։
Թուայնացած օրինակը կրնաք գնել՝

այստեղ կոխելով։


  1. Երգ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյն Մեծի Ուրբաթու գիշերին (հատուած)
  2. Շարական Վերացման Սուրբ Խաչին. ԱՁ Օրհնութիւն (հատուածներ)
  3. Շարականք Գիւտի եւ Վերացման Սրբոյ Խաչին (ԲՁ)
  4. Շարականք Երեւման եւ Վերացման Սրբոյ Խաչին (ԴՁ)
  5. Շարականք Վերացման Սրբոյ Խաչին (ԳԿ)
  6. Շարականք Վարագայ եւ Վերացման Սրբոյ Խաչին (ԳՁ)

Association Akn
chant modal arménien