ԳԻՐՔ ԵՒ ՍԿԱՒԱՌԱԿ

Լոյս տեսած է
Վիրճինիա Քերովբեան կ՚երգէ ժողովրդական ութ գեղեցիկ օրօրներ. Արամ Քերովբեան իրեն կ՚ընկերակցի քանունի մեղմ նուագով։
Դուք ալ, մինչ ձեր զաւակը կ՚երազէ Մարալ Քերովբեանի նկարները դիտելով, կրնաք այս օրօրները երգել, սկաւառակը լսելով, եւ գիրքէն հետեւելով երգի խօսքերուն։
Անտարակոյս, դեռ վերջին երգին չհասած, ձեր քունը պիտի տանի։

Մեր աշխատանոցներէն հատուած մը՝

Berceuses arméniennes from Aram Kerovpyan on Vimeo.

PayPal-ի միջոցաւ կրնաք գնել ՐՈՒՐԻ գիրք-սկաւառակը,

եւ կամ գրել
rouri@akn-chant.org
հասցէին, գնումի կամ յաւելեալ տեղեկութեան համար։

Հեռաձայն՝
+33 (0)142067426

Association Akn
chant modal arménien