ՁԱՅՆԵՂԱՆԱԿՆԵՐՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՈՑՆԵՐ

Ձայնեղանակներու երգեցողութեան աշխատանոց, UCLA համալսարանին մէջ. 2019։ Հատուածներ (բացատրութիւնները՝ անգլերէն).

Աշխատանոց՝ Զար թատերախումբ-ի հետ։

Շառթր քաղաքին մէջ աշխատանոց

Պոլսոյ մէջ աշխատանոց

Փարիզի մէջ երեքշաբթի երեկոները տեղի ունեցող ընթացիկ աշխատանոցներէն պահ մը։
Պատկերահանումը Սամուէլ Պիւթոնի (2019)։

Սէնթ-Էթիէնի համալսարանին մէջ աշխատանոց. 2015 մարտ։

Association Akn
chant modal arménien