ԱԿՆ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ՀԱՄԵՐԳՆԵՐ

Պահ մը՝ Վենետիկի Չինի հիմնարկի ներկայացումէն (2010)

2018, նոյեմբեր 18։ Marnay sur Seine-ի մեր աշխատանոցէն վերջ, գիւղի եկեղեցին մտերիմ ներկայացում։

FR2 հեռատեսիլի կայանը – Արեւելեան քրիստոնէաներ յայտագիրը։ “Արեւելցիները կ՚երգեն Աստուածածինը”
Վիրճինիա Քերովբեան՝ 34’ 35"-էն սկսեալ։

Զար թատերախումբի հետ ներկայացում, Լոնտոն (2014). Խորհուրդ խորին

Զար թատերախումբի հետ ներկայացում, Լոնտոն (2014). Սուրբ, սուրբ

Զար թատերախումբի հետ ներկայացում, Լոնտոն (2014). Տէր ողորմեա-ներու շարք

Զար թատերախումբի հետ ներկայացում, Լոնտոն (2014). Երգ գիշերային ժամու

Association Akn
chant modal arménien