Համերգ՝ Քուսթուժի մէջ

Ներկայացումին չորս բաժինները՝ Արեւագալի երգեր, Սայեաթ Նովայի երգեր, ժողովրդական երգեր, փոքրիկ յաւելուած՝ Տէր ողորմեա.

Ա. Արեւագալի երգեր

Բ. Սայեաթ Նովայի երգեր

Գ. ժողովրդական երգեր

փոքրիկ յաւելուած՝ Տէր ողորմեա

Վերադարձ Վերժին եւ Արամ՝ համերգներ էջին

Association Akn
chant modal arménien