Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Սուրբեր

“Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Սուրբեր” սկաւառակը կը բաղկանայ Վէրժին Քերովբեանի երգած ութ շարականներէ. մեներգներուն ձայնապահութեամբ կ՚ընկերանան Ակն-ի անդամները։ Սկաւառակը հրապարակուած է 2003–ին, եւ առաջինն է “Հայոց Եկեղեցական Երգեցողութեան Աղբիւրներ” շարքին զոր սկսած է արտադրել Ակն Ընկերակցութիւնը։

Սպառած է։
Թուայնացած օրինակը կրնաք գնել՝

այստեղ կոխելով։

  1. Շարական սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային
  2. Շարական սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերնանին
  3. Շարական սրբոյն Գէորգայ Զօրավարին
  4. Շարական սրբոյն Բարսեղի Հայրապետին
  5. Շարական սրբոց Թադէոսի եւ Բարթուղիմէոսի
  6. Շարական սրբոց Սուքիասանց
  7. Շարական սրբոյն Անտոնի Անապատականին
  8. Շարական սրբոյն Վահանայ Գողթնեցւոյն

Association Akn
chant modal arménien