ԿԱՐՃ ՏԵՍԵՐԻԶՆԵՐ՝ “ԱՔՍՈՐԵԱԼ ԵՐԳԵՐ” ԵՒ ԶԱՐ ԹԱՏՐՈՆ

Նաթալի Ռոսեթթիի եւ Թուրի Ֆինոքիարօի պատրաստած Աքսորեալ երգեր շարժապատկերէն մաս մը։
Վիրճինիա Քերովբեան Զար թատրոնին կը սորվեցնէ օրօր մը։
Րուրի գիրք եւ սկաւառակին մասին տեղեկութիւնները՝ իր էջին մէջ։

2020. ոգեկոչում։

2015 ապրիլ։ Զար թատերախումբը կը մասնակցի Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակին մատուցուած պատարագին։

Singing in exile (Choeurs en exil – Pieśn pamięci) official trailer.

Bande annonce 60" – 'CHŒURS EN EXIL' (Singinig in Exile/Pieśn pamięci')

New Teaser de 'Choeurs en Exil'.

Singing in exile / غناء في المنفى (ARAB/ENG – 71min) from BORAK FILMS on Vimeo

AKN Ensemble (Armenian Liturgical Chant) from BORAK FILMS on Vimeo.

Jerusalem Chant (DOP: Edouard Valette) from BORAK FILMS on Vimeo.

A travel diary about an Anatolian expedition from BORAK FILMS on Vimeo.

Association Akn
chant modal arménien