Ծննդեան եւ աստուածածնի երգեր

Ծննդեան եւ Աստուածածնի երգեր, ԱԿՆ Կեդրոնի երրորդ արտադրութիւնը. Լոյս տեսած է Դեկտեմբեր 2007ին։
Ապսպրել.

 1. Շարական ծննդեան սրբուհւոյն Աստուածածնի.
 2. Կցուրդ Աստուածածնի
 3. Մեծացուսցէ շարականներու շարք
 4. Ե օր Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան
 5. Մեծացուսցէ շարականներու շարք
 6. Ա օր Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան
 7. Մեծացուսցէ շարականներու շարք
 8. Բ օր Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան
 9. Դ օր Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան
 10. Գ օր Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան
 11. Մեծացուսցէ շարականներու շարք
 12. Շարական սբ. Նիկողայոսի. Աստուածածնին նուիրուած գ. տուն
 13. Ա օր Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան

Association Akn
chant modal arménien